>NAME 1 32 16 17 >VALUE 27C020 >NAME 1 20 11 10 >VALUE >NAME 1 16 8 9 >VALUE >NAME 1 14 7 8 >VALUE >NAME >VALUE >NAME GND VCC >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE >VALUE >VALUE <b>SMD PAD</b> >VALUE >NAME >NAME >VALUE <b>SMD PAD</b> <b>OMRON SWITCH</b> >NAME >VALUE 1 2 3 4 >NAME >VALUE <b>OMRON SWITCH</b> <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm, outline 4 x 5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm, outline 5 x 5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm, outline 6 x 5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 mm + 5 mm, outline 2.4 x 7 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 + 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 + 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 + 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 2.5 + 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> Horizontal, grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 7.5 mm, outline 4.2 x 10.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 7.5 mm, outline 5.2 x 10.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 10.2 mm, outline 5.4 x 13.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 10.2 mm, outline 6.4 x 13.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 10.2 mm + 15.2 mm, outline 6.2 x 18.4 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 15 mm, outline 6.4 x 18.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 15 mm, outline 7.2 x 18.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 15 mm, outline 8.4 x 18.3 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 15 mm, outline 9.1 x 18.2 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 22.5 mm, outline 6.2 x 26.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 22.5 mm, outline 7.4 x 26.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 22.5 mm, outline 8.7 x 26.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 22.5 mm, outline 10.8 x 26.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 22.5 mm, outline 11.3 x 26.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 27.5 mm, outline 9.3 x 31.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 27.5 mm, outline 11.3 x 31.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 27.5 mm, outline 13.4 x 31.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 27.5 mm, outline 20.5 x 31.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 32.5 mm, outline 13.7 x 37.4 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 32.5 mm, outline 16.2 x 37.4 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 32.5 mm, outline 18.2 x 37.4 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 37.5 mm, outline 19.2 x 41.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 37.5 mm, outline 20.3 x 41.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 37.5 mm, outline 15.5 x 41.8 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 7.5 mm, outline 6.3 x 10.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 27.5 mm, outline 15.4 x 31.6 mm >NAME >VALUE <b>CAPACITOR</b><p> grid 27.5 mm, outline 17.3 x 31.6 mm >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 1005 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 1608 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 2012 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 3216 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 1210 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 3225 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 1812 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 4532 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 1825 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 4564 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 2220 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 5650 >NAME >VALUE <b>Ceramic Chip Capacitor KEMET 2225 Reflow solder</b><p> Metric Code Size 5664 >NAME >VALUE <b> </b><p> Source: http://www.vishay.com/docs/10129/hpc0201a.pdf >NAME >VALUE Source: http://www.avxcorp.com/docs/catalogs/cx5r.pdf >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> chip, wave soldering >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.10 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.25 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.12 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.10 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.25 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.25 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.12 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> MELF 0.25 W >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0204, grid 5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0204, grid 7.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0204, grid 2.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0207, grid 10 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0207, grid 12 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0207, grid 15mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0207, grid 2.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0207, grid 5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0207, grid 7.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0309, grid 10mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0309, grid 12.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0309, grid 2.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0411, grid 12.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0411, grid 15 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0411, grid 3.81 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0414, grid 15 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0414, grid 5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0617, grid 17.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0617, grid 22.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0617, grid 5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0922, grid 22.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0613, grid 5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0613, grid 15 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0817, grid 22.5 mm >NAME >VALUE 0817 <b>RESISTOR</b><p> type 0817, grid 6.35 mm >NAME >VALUE 0817 <b>RESISTOR</b><p> type V234, grid 12.5 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type V235, grid 17.78 mm >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type V526-0, grid 2.5 mm >NAME >VALUE <b>CECC Size RC2211</b> Reflow Soldering<p> source Beyschlag >NAME >VALUE <b>CECC Size RC2211</b> Wave Soldering<p> source Beyschlag >NAME >VALUE <b>CECC Size RC3715</b> Reflow Soldering<p> source Beyschlag >NAME >VALUE <b>CECC Size RC3715</b> Wave Soldering<p> source Beyschlag >NAME >VALUE <b>CECC Size RC6123</b> Reflow Soldering<p> source Beyschlag >NAME >VALUE <b>CECC Size RC6123</b> Wave Soldering<p> source Beyschlag >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b><p> type 0922, grid 7.5 mm >NAME >VALUE 0922 <b>RESISTOR</b><p> type RDH, grid 15 mm >NAME >VALUE RDH <b>Mini MELF 0102 Axial</b> >NAME >VALUE <b>RESISTOR</b> chip<p> Source: http://www.vishay.com/docs/20008/dcrcw.pdf >NAME >VALUE >NAME >VALUE >NAME >VALUE <B>CAPACITOR</B>, European symbol <B>RESISTOR</B>, European symbol <B>PaJa 18</B> - knihovna &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <I>(vytvoreno 1.6.2006)</I><BR> Univerzální knihovna soucastek do Eagle <I>(od verze 4.13)</I><BR> <BR> Knihovna obsahuje: 235 soucastek na DPS, 295 do SCHematu<BR> <BR> <Author>Copyright (C) PaJa 2001-2006<BR> http://www.paja-trb.unas.cz<BR> paja-trb@seznam.cz </author> >NAME >VALUE PaJa >VALUE >Part PaJa <B>Radove konektory</B> - koliky - 3x Original 64K New 256K 1 Z 5 1-read 0-write 10 11 7 B 21 20 19 18 17 16 15 14 2 Y X W V U T S R P N M L K J C 9 8 D 12 E F H 4 6 13 FCIII+ 10 9 8 7 6 5 4 3 25 24 21 23 2 26 27 1 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 28 VCC 14 27C512 (64K) (256K) 3 22 A )S(1998.11 EPROM